Categories
News

ทำไมต้องให้ อาหารทางสายยาง ?

ทำไมต้องให้ อาหารทางสายยาง ? การให้ อาหารทางสายยาง แก่ผู้ป่วยเป็นการให้อาหารแก่ผู้ป่วย ที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของช่องปาก ช่องคอ หลอดอาหาร จนทำให้เกิดปัญหาในการกลืนอาหารและ การดื่มน้ำโดยการให้อาหารทางสายยางนั้นเป็นวิธีการให้อาหารผู้ป่วยและป้องกันการเกิดปัญหาภาวะขาดสารอาหาร แต่การให้อาหารทางสายยาง ก็ยังสามารถใช้ได้กับผู้สูงอายุที่มีอาการเบื่ออาหาร

Categories
News

วางแผนมื้อ อาหารผู้ป่วย สําหรับผู้ป่วยเบาหวาน

วางแผนมื้อ อาหารผู้ป่วย สําหรับผู้ป่วยเบาหวาน อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานไม่ได้เป็นอาหารพิเศษแตกต่างจากอาหารที่คนทั่วไปรับประทานกัน เพียงแต่ต้องใส่ใจและเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกชนิดอาหาร และควบคุมปริมาณอาหารให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้รับน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายมากเกินไป ในแต่ละวันควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และแบ่งมื้ออาหารออกเป็นมื้อย่อย 5 มื้อต่อวัน เพื่อไม่ให้แต่ละมื้อรับประทานมากเกินไป เนื่องจากระยะเวลาระหว่างมื้อห่างกันเกินไป

Categories
News

เหลือเชื่อ ชะลอตาเสื่อมได้ด้วย อาหารเพื่อสุขภาพ

เหลือเชื่อ ชะลอตาเสื่อมได้ด้วย อาหารเพื่อสุขภาพ ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญ ที่สุดเลยก็ว่าได้ นอกจากจะใช้มองสิ่งต่าง ๆ รอบกายแล้วยังต้องใช้ทำงานอีกด้วย