Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ปัญหาน้ำไหลไม่แรงเกิดจากอะไร และมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นอย่างไรบ้าง

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ปัญหาน้ำไหลไม่แรงเกิดจากอะไร และมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นอย่างไรบ้าง หลายคนคงเคยพบปัญหาน้ำที่บ้านหรือระบบน้ำที่ส่งไปยังแปลงเกษตรไหลไม่แรง หากเกิดขึ้นภายในบ้านก็จะทำให้เวลาเปิดก๊อกน้ำ น้ำจะไหลอ่อน เปิดเครื่องทำน้ำอุ่นความอุ่นของน้ำก็ไม่สม่ำเสมอ และถ้าเกิดขึ้นที่แปลงเกษตรก็จะทำให้การจ่ายน้ำไปยังพืชไม่ทั่วถึง บางคนลองตรวจสอบจุดจ่ายน้ำ พร้อมกับเช็ควาล์วต่าง ๆ แล้วก็ไม่พบความผิดปกติใด ๆ แล้วแท้จริงปัญหานี้เกิดขึ้นจากอะไรกันแน่

Categories
News

บริการทำความสะอาด: เคล็ดลับทำความสะอาดโถส้วมด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำ

บริการทำความสะอาด: เคล็ดลับทำความสะอาดโถส้วมด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำ แหล่งเชื้อโรคภายในบ้านของเรา แน่นอนว่าต้องเป็นพื้นที่บริเวณห้องน้ำ ซึ่งต้องบอกว่า ห้องน้ำเป็นห้องที่ทุกบ้านต้องมี และที่สำคัญที่สุดจะต้องมีความสะอาดด้วย นอกจากการออกแบบให้สวยงามและเหมาะสมกับการใช้งานของคนในบ้านแล้ว การทำความสะอาดห้องน้ำให้น่าใช้อยู่เสมอ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญแม้ว่า เราแม่บ้านทั้งหลายจะทำความสะอาดทุกวันหลังจากการใช้งาน

Categories
News

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม สามารถทำให้ท้องเสียได้หรือไม่

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม สามารถทำให้ท้องเสียได้หรือไม่ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม เป็นอาหารทางการแพทย์ อาหารสุขภาพ ที่ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ และกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง อาหารจะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อนในอาหาร ถึงจะมีความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย หลังจากที่ได้รับอาหารปั่นผสม นอกจากนี้ น้ำ มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต การได้รับน้ำมากหรือน้อยเกินไปส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตได้