Categories
News

ทำไมต้องให้ อาหารทางสายยาง ?

ทำไมต้องให้ อาหารทางสายยาง ? การให้ อาหารทางสายยาง แก่ผู้ป่วยเป็นการให้อาหารแก่ผู้ป่วย ที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของช่องปาก ช่องคอ หลอดอาหาร จนทำให้เกิดปัญหาในการกลืนอาหารและ การดื่มน้ำโดยการให้อาหารทางสายยางนั้นเป็นวิธีการให้อาหารผู้ป่วยและป้องกันการเกิดปัญหาภาวะขาดสารอาหาร แต่การให้อาหารทางสายยาง ก็ยังสามารถใช้ได้กับผู้สูงอายุที่มีอาการเบื่ออาหาร

ซึ่งการเบื่ออาหารนั้น เป็นอาการของผู้สูงอายุที่ไม่ รู้สึกอยากอาหารหรือมีความต้องการที่จะรับประทานอาหารลดลง โดยภาวะเบื่ออาหารนี้เกิดจากปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต มักเกิดได้ในกลุ่มผู้สูงอายุและสาเหตุของการเบื่ออาหารนั้น อาจจะมีผลข้างเคียงมาจากการใช้ตัวยาบางชนิด ซึ่งการเบื่ออาหารจะมีอาการทำให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยรู้สึกไม่เจริญอาหารหรือมีความอยากอาหารน้อยลงไม่อยากรับประทานอาหารหรือปฏิเสธอาหารที่เคยชื่นชอบ รวมทั้งมีน้ำหนักลดลงส่วน ในเรื่องของเบื่ออาหารอาจจะเกิดจากความเครียด หรือจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย รวมไปถึงโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติในการรับประทานอาหารและสำหรับผู้ที่เบื่ออาหารควรเข้าพบแพทย์เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำ ผู้ป่วยที่เกิดภาวะดังกล่าว ควรได้รับการรักษาอย่างทันที ซึ่งการให้อาหารทางสายยางก็สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของภาวะการเบื่ออาหารของผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้เช่นเดียวกัน

หลายคนเกิดความสงสัยว่า ทำไมเราจึงต้องให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย ซึ่งในบางครั้งญาติหรือคนในครอบครัวอาจไม่เข้าใจว่า ทำไมผู้ป่วยจะต้องให้อาหารทางสายยางซึ่งหากคนทั่วไปเห็นสายยางให้อาหารหรือมีสายระโยงระยางอยู่บนร่างกายของผู้ป่วยก็อาจจะทำให้เกิดการกังวล ความเครียด ว่าทำไมจึงต้องให้อาหารทางสายยางด้วย ดังนั้นผู้ดูแลหรือญาติจะต้องมีความเข้าใจก่อนว่า ผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารทางสายยาง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารและน้ำอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

ซึ่งบางกรณีผู้ป่วยหรทอผู้สูงอายุ อาจจะไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้หรือไม่สามารถกลืนอาหารทางปากได้ อาจจะมีผลมาจากความผิดปกติของลำคอ อาจจะมีการอักเสบ เจ็บในช่องปาก ช่องคอมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับรังสีจากการรักษาบริเวณช่องปากช่องคอหรือในผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตและนอนติดเตียง โดยอาจจะมีผลมาจากการได้รับตัวยาต่างๆ ตามแผนการรักษาทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคให้ได้ผลดีที่สุด ซึ่งยาที่ผู้ป่วยได้รับก็มีผลทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเบื่ออาหารไม่เจริญอาหารจึงทำให้ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อร่างกาย ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงจำเป็นจะต้องได้รับสารอาหารน้ำดื่มและยาอย่างเพียงพอผ่านทางสายยางให้อาหารและยังเป็นการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และช่วยป้องกันการเกิดภาวะขาดสารอาหารซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากและยิ่งทำให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงได้หากเกิดภาวะดังกล่าวขึ้น

อย่างไรก็ตามภาวะ ขาดสารอาหารถือเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะในผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวของเรา ถ้าหากได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนั้นก็จะทำให้เกิดอันตรายได้และปัญหาดังกล่าวนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าที่คุณคิดเพราะจะส่งผลให้มีมวลกล้ามเนื้อลดลง ส่งผลเสียต่อสุขภาพเมื่อมีอายุมากขึ้น ส่วนสำคัญในเรื่องของการเคลื่อนไหว ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ โดยการสูญเสียกล้ามเนื้อเมื่ออายุมากขึ้น อาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวได้น้อยลงและการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ก็ส่งผลเสียต่อระบบการย่อยอาหารอีกด้วย สำหรับภาวะแทรกซ้อนของอาการเบื่ออาหารไม่ว่าจะเป็นในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนั้น อาจจะเกิดจากปัญหาสุขภาพซึ่งเกิดขึ้นได้เพียงในระยะสั้นๆและจะกลับมาเจริญอาหารและรับประทานอาหารได้ตามปกติเ มื่อได้รับการรักษา แต่ถ้าหากผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพบางอย่างที่ทำให้เกิดอาการเบื่อหารอาจจะทำให้มีอาการที่รุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาการอ่อนเพลียมากกว่าปกติ น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว หัวใจเต้นเร็วมากหรือเต้นช้าจนผิดปกติ มีไข้หรืออุณหภูมิร่างกายต่ำลง รู้สึกไม่สบายตัว หรืออาจจะเกิดอาการป่วยหรือไม่สบายอย่างอื่นเข้าร่วมด้วย รวมทั้งประสบภาวะขาดสารอาหารได้