Categories
Health News

กุญแจสำคัญในการป้องกันการระบาดของสายพันธุ์ใหม่

หิวาตกโรคที่แพร่เชื้อได้สูง ซึ่งทำให้เกิดการระบาดของโรคขนาดใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรค แต่กลับหายไปอย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอหิวาตกโรค และค้นพบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในจีโนมของมันเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งนำไปสู่การลดลงอย่างไม่คาดคิด การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมส่งผลให้เกิดการสูญเสียการดื้อยาต้านจุลชีพทีละน้อย

และการเปลี่ยนแปลงประเภทของสารพิษที่เกิดจากอหิวาตกโรค เมื่อรวมกันแล้ว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะอธิบายถึงความล้มเหลวของ O139 ในการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคครั้งที่แปด บั๊กของอหิวาตกโรคไม่ได้รับการตรวจสอบเป็นประจำ นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการเฝ้าติดตามยีนที่เป็นสาเหตุของ AMR และการผลิตสารพิษอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวไปข้างหน้าของจุดบกพร่องของอหิวาตกโรคในขณะที่วิวัฒนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งนี้จะช่วยในการวางแผนการเปลี่ยนแปลงวัคซีนและการตอบสนองด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการระบาดของอหิวาตกโรคในอนาคต ด้วยเหตุนี้วัคซีนอหิวาตกโรคจึงได้รับการแก้ไขตามนั้น แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่โรคระบาดไม่เคยเกิดขึ้น ตัวแปรได้ลดลงอย่างมาก และตัวแปร O1 ได้สร้างตัวเองขึ้นอีกครั้งในฐานะสายพันธุ์ที่โดดเด่นจนถึงขณะนี้