Categories
Health News

การกำจัดเชื้อซัลโมเนลลาในเครื่องจักรผลิตอาหาร

การระบาดล่าสุดของเชื้อซัลโมเนลลาที่เกิดจากอาหาร มีความเกี่ยวข้องกับช็อกโกแลตและเนยถั่ว แม้ว่าเชื้อซัลโมเนลลาจะไม่สามารถเติบโตในอาหารที่มีน้ำต่ำเหล่านี้ได้ แต่เซลล์เหล่านี้สามารถอยู่รอดได้ ทนทานต่อการบำบัดด้วยความร้อนมากขึ้น สูตรน้ำมันที่มีกรดอินทรีย์เกรดอาหารสามารถฆ่าเชื้อซัลโมเนลลาแห้ง บนพื้นผิวสแตนเลสได้

การทำความสะอาดและการสุขาภิบาลของสภาพแวดล้อมการผลิตมีความสำคัญต่อการจัดหาอาหารที่ปลอดภัย การทำความสะอาดแบบใช้น้ำมักไม่ค่อยใช้ในการแปรรูปเนยถั่ว เพราะมันช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์อย่างที่ใครก็ตามที่อบคุกกี้เนยถั่วสามารถบอกคุณได้ เนยถั่วและน้ำไม่ผสมกันและการทำความสะอาดด้วยน้ำเป็นสิ่งที่ท้าทายในทางกลับกัน ผู้ผลิตมักจะเอาเนยถั่วที่หลงเหลือออกจากระบบการผลิตโดยใช้น้ำมันอุ่น ตามด้วยการทำให้เย็นในชั่วข้ามคืนและการใช้สารฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่ติดไฟได้ ซัลโมเนลลาแห้ง บนพื้นผิวสแตนเลสที่ความชื้นสัมพัทธ์ควบคุม จากนั้นจึงปิดแบคทีเรียที่แห้งด้วยน้ำมันต่างๆ ด้วยกรดอินทรีย์ แปรผันตามชนิดของกรด ความเข้มข้น เวลาสัมผัส และอุณหภูมิในการบำบัดเพื่อระบุสูตรที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพสูง การใช้น้ำมันถั่วลิสงผสมกับกรดอะซิติกที่ความเข้มข้นครึ่งหนึ่งของน้ำส้มสายชูในครัวเรือนและใช้ความร้อนการฆ่ามีมากกว่าที่คาดไว้มาก ผลของเราแสดงให้เห็นว่าน้ำมันที่เป็นกรดสามารถใช้เป็นวิธีการสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพในโรงงานแปรรูปอาหารที่มีความชื้นต่ำ ซึ่งการทำความสะอาดโดยใช้น้ำอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย